N I E U W S B R I EF    n o v e m b e r   2 0 0 6
o p   C O M P U T E R C U R S U S

bij Herman Hiddinga - telef. 072 540 40 70

O N D E R W E R P E N :

* NIEUWE WEBSITE;

* WORKSHOPS IN DECEMBER;

* NIEUWE VERSIE INTERNET EXPLORER;

* MINIGOLF OP DE COMPUTER.
N I E U W E    W E B S I T E
Omdat m'n website www.hiddinga-it.nl in de loop der jaren wel erg uitgebreid en onoverzichtelijk is geworden heb een nieuwe geopend: www.opcomputercursus.nl. Deze geeft een helder beeld van m'n cursusprogramma. Onder de link Tijd is een actuele planning terug te vinden over een wat langere termijn.
Voor cursisten (maar ook voor anderen !) is onder de knop Overig ondermeer oefenmateriaal te vinden. Kijk ook eens naar de pagina met internetlinks.
W O R K S H O P S    in   D E C E M B E R
In december organiseer ik weer een aantal workshops op mijn adres in Alkmaar-zuid.
In 2 uur tijd kunt u veel kennis van en ervaring opdoen met het onderwerp.
Er zijn maximaal 4 deelnemers, dus u krijgt veel aandacht.
Deze workshops zijn niet voor beginners !

4: DIGITALE FOTOGRAFIE
Digitale foto's kopiėren naar de PC en overzichtelijk opslaan in mappen. Foto's (laten) afdrukken en e-mailen. Foto's makkelijk terugvinden met het gratis programma Picajet.
Vrijdag 8 dec. om 10 uur of maandag 18 dec. om 20 uur.

5: FOTO's BEWERKEN en PRESENTEREN met IRFANVIEW
(deze workshops is een vervolg op 4: DIGITALE FOTOGRAFIE)
Met het gratis programma Irfanview foto's bewerken, een fotopresentatie maken, tekst en afbeeldingen scannen.
Vrijdag 15 december om 10 uur.
8: CD's en DVD's BRANDEN
Het branden van video-, audio- en databestanden op DVD of CD met het programma Nero.
Vrijdag 8 dec. om 14 uur of maandag 11 dec. om 20 uur.

6: DOWNLOADEN en INSTALLEREN
Tekst, afbeeldingen, software downloaden en installeren.
Dinsdag 19 december om 14 uur.

7: BEVEILIGING :
Hoe uw computer te beschermen tegen de bedreigingen op internet: virussen, hackers, spam en spyware.
Maandag 18 december om 10 uur.

10: ZOEKEN op INTERNET :
Hoe uw computer te beschermen tegen de bedreigingen op internet: virussen, hackers, spam en spyware.
Vrijdag 15 december om 14 uur.

14: MEER met WORD :
Word kan veel meer dan tekstverwerken, bijv. tekst en afbeeldingen combineren, kolommen en tabellen maken, automatische paginanummering. Kan ook met het gratis Open Office !
Maandag 11 december om 10 uur.

15: BANKIEREN / KOPEN / BETALEN via INTERNET
Over internetbankieren, veilig kopen, verkopen en betalen via internet.
Dinsdag 12 december om 14 uur.


K O S T E N :  € 20 per dagdeel. Korting ? Zie onder Kosten op website.

O P G E V E N  /  M E E R   W E T E N :
- bel 072  5 40 40 70 of 06 21 531 158 tussen 10 en 20 uur op ma - zat.
- mail door hier te klikken. Vergeet niet nummer en datum van de workshop te vermelden !

Wie het eerst komt die het eerst maalt ! Ik neem contact op om de inschrijving te bevestigen.
N I E U W E   V E R S I E   I N T E R N E T   E X P L O R E R
Er is een nieuwe versie uit van het meest gebruikte programma om internetpagina's te bekijken: versie 7. Wat meteen opvalt is het fraaie uiterlijk maar ook is de veiligheid verbeterd.
Meerdere pagina's kunnen gelijktijdig worden geopend met Tabs en de printopties, altijd al een zwak punt in versie 6, zijn sterk verbeterd. Ieder die Windows XP heeft, automatische updates heeft ingeschakeld en de updates ook installeert, krijgt binnenkort automatisch de nieuwe versie binnen.
Wie spijt krijgt van het installeren van versie 7, kan in de lijst met Software in het Configuratiescherm deze verwijderen en daarna weer internetten met de vertrouwde versie 6.
Meer weten ? Klik op het logo hiernaast.
M I N I G O L F   op   de   C O M P U T E R
Op de basiscursus begin ik een les weleens met het spel WiniGolf, dat is Minigolf ofwel Midgetgolf op de computer.
De meeste cursisten willen dat graag op hun eigen computer hebben.
Om dit te vergemakkelijken is het spel te downloaden door op het golfballetje hiernaast te klikken.
Klik op Uitvoeren en daarna op Verder, op Einde en OK.
Nu staat het pictogram WiniGolf op het bureaublad en kan het gestart worden. Klik op Options, Players, vul de namen van de spelers in en klik op OK.
Klik nu op Options, Tournament en stel het aantal banen in dat u wilt spelen en klik weer op OK.
Nu kan met het spel worden begonnen door op de F2-toets te drukken.
De naam van de speler die aan de beurt is staat onderaan.
Zet de muis op de bal, houd de linkerknop ingedrukt en beweeg de muis van de bal af, net als een stick, er wordt een lijn zichtbaar. Zorg dat deze lijn in de richting van de Hole wijst. Hoe langer u de lijn maakt hoe harder de slag wordt. Laat de muisknop los.
De F4-toets laat het scorebord zien. Succes !

met vriendelijke groeten,
Herman Hiddinga
Nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Stuur een lege mail naar afmelden@hiddinga-it.nl